Yıkıcı Günahlar

YIKICI GÜNAHLAR HAKKINDA DİNİ SOHBET

Allah (C.C.), peygamberleri ve onlara gönderdiği Kutsal Kitapları aracılığıyla insana rehberlik etmiştir. Müslümanların kutsanmış bir yaşam sürdürebilmeleri için en iyi şekilde yönergeleri izlemeleri beklenmektedir. İslam Dini, günahı Yüce Allah’ın öğreti ve nasihatlerine aykırı bir davranış olarak tanımlar.

Günahlar iki türdür: büyük günahlar ve küçük günahlar. Büyük günahlar, Şanlı Kitabı Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah ve sözlerinde Hz. Muhammed (S.A.V.) tarafından yasaklananlardır. Büyük günahlardan kaçanlar için, Allah (C.C.) küçük günahlarının affedileceğini ve Cennete kabul edileceğini vaat ediyor. Allah (cc) Kur’an diyor: “Eğer siz nehyedildiğiniz günahların büyüklerinden ictinab ederseniz sizden kabahatlerinizi keffaretleriz ve sizi hoş bir mesleğe koyarız”  (Kur’an , 4:31)

Baş günahlar arasında, Hz. Peygamber’in (SAV) aşağıdaki anlatımında belirtilen şu yedi büyük ve yıkıcı günah vardır: “Yedi günahtan kaçının.” Dediler: “Ey Allah’ın Elçisi! Nedir Onlar? ”Efendimiz cevapladı:“ Şirk’i Allah’la taahhüt etmek, sihir, Adam Öldürmek, Riba, Kul Hakkı, Savaştan Kaçmak, Kadere İftira Etmek, iffetli kadınlara iftira etmek. (Buhari)

İSLAMDA 7 YIKICI GÜNAH

Yedi büyük ve yıkıcı günah, aşağıda, bunlardan kaçınmak için bilmemiz gereken şeylerden bahsedilir:

Şirk (ALLAH’a Ortak Koşmak): Şirk ya da çok tanrıcılık,  Şirk, Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de belirttiği yıkıcı günahlardan biridir: “Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur. , 4:48)

Sihir (Sihr): İkinci büyük ve yıkıcı günah, İslam’da tamamen yasaklanmış büyü uygulamaktır. Sihir, İslam terminolojisinde, nedeni gizli olan her şeye ve ikiyüzlülük yoluyla gerçekleştiğinden başka bir şey olarak hayal edilebilecek her şeye uygulandığı “Sihr” olarak da bilinir . Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle diyor: “Öyleyse attığında halkın gözlerini büyüledi” (Kuran, 7: 116). Kur’an-ı Kerim ayeti açıkça, sihirbazların halkın gözlerini aldattığını ve hilenin sadece bir yanılsama olduğu zaman gerçek olduğunu düşünmelerini sağladı. Yani, tüm türleri ve çeşitleri ile büyü daha büyük günahlardır.

Birisinin haksız yere hayatını almak: Bir kimseyi haksız yere öldürmek, her toplumda kaos, şiddet ve düzensizliğe neden olan daha büyük bir günahtır. İslam’ın ilahi dini, Müslümanların kanını korur ve toplumlarımızı bu şiddet ve kaostan korur. İslam, masum insanların kanını dökmemizi yasaklar. Kur’an-ı Kerim’de Allah (C.C.) “Bunun içindir ki, Isrâilogullari´na: “Kim, bir cana kiymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çikarmayan bir nefsi öldürürse, bütün insanlari öldürmüs gibi olur. Kim de bir nefsin yasamasina sebep olursa, bütün insanlari yasatmis gibi olur” hükmünü yazdik (farz kildik). Süphesiz ki onlara peygamberlerimiz açik delillerle geldiler. Yine de bundan sonra onlarin birçogu yeryüzünde asiri gitmektedirler. ” (Kuran, 5:32)

Riba’yı (Faiz) : Riba belirli zenginlik türlerine ve eşyalarına göre bir artış anlamına gelir. Faiz en büyük günahlardan biridir, çünkü Allah ve Resul Peygamberimiz Muhammed (SAV) onu yıkıcı günahlardan biri olarak kabul etmiştir. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle demiştir: “Riba (faiz) yiyen kimseler, seytan çarpan kimse nasil kalkarsa ancak öyle kalkarlar. Bu ceza onlara, “alisveris de faiz gibidir” demeleri yüzündendir. Oysa Allah, alisverisi helal, faizi de haram kilmistir. Bundan böyle her kim, Rabbinden kendisine gelen bir ögüt üzerine faizcilige son verirse, geçmiste olanlar kendisine ve hakkindaki hüküm de Allah´a kalmistir. Her kim de yeniden faize dönerse iste onlar cehennem ehlidirler ve orada süresiz kalacaklardir.” (Kuran, 2: 275)

Kul ve Yetim Hakkı Yemek: İslam dini, yetimin servetine ve malına şiddetle değer verdi. Büyümesinden, kendisini eğitmesinden ve servetine ve malına dikkat etmesinden sorumlu olan birisinin vasisi olması için görevlendirdi. Yüce bir Allah’ın servetini haksız yere tüketmek, Yüce Allah’ın gözünde yasak ve yasadışıdır. Allah (C.C.), Kur’an-ı Kerim’de şu sözlerle şunu söyleyerek bizi en büyük günahlardan uyardı: “Yetimlerin mallarını zulümle yiyenler, ancak ateş yerler, o mallar, karınlarında ateştir âdeta ve onlar, alevli ateşe atılacaklardır. ! ” (Kuran, 4:10)

Savaş Alanından Kaçmak: Bir başka büyük günah da savaş sırasında savaş alanından kaçmak. Yüce Allah ve sevgili Resul Peygamber Hz. Muhammed (S.A.V.) savaş alanından kaçan ve onları Ateşle tehdit edenlere şiddetle uyardı. Kur’an-ı Kerim’de Allah (C.C.) şöyle dedi : “İman etmeyi inkar edenlerle karşılaştığınızda (savaş için) onlara sırtınızı dönmediğinize inanıyorsunuz. Ve kim böyle bir günde onlara sırtını dönerse… kesinlikle Allah’tan [onun üzerine] öfkeyle döndü ve sığınağı cehennemdir – ve sefil varış noktasıdır. ” (Kuran, 8: 15-16)

Namuslu Kadına İftira Atmak : Her kim namuslu bir kadına iftara ederse, hem bu dünyada hem de ahirette lanetlenir ve ağır acı çekmeyi hak eder. Allah (C.C.) Kur’an-ı Kerim’de şöyle diyor: “  İffetli kadınlara iftira atan, sonra da dört şahit getiremeyen kimselere seksen sopa vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. ” (Kur’an, 24: 4-5)

Yukarıda belirtilen yıkıcı günahlardan kaçınmak, her inananın yapması gereken büyük bir eylemdir. Bu büyük günahlardan kaçınmak için, Müslümanların birinin onları beklenmedik bir şekilde yapıp yapamayacağını görmek için bu yıkıcı günahların her birini dikkatlice incelemesi ve buna göre önlemek için her türlü yolu bulmaya çalışması gerekir.

Updated: 5 Mart 2019 — 18:29

2 Comments

Add a Comment
  1. Rabbim razı olsun.bütün günahlarımızida affetsin.razi olduğu yerde olmayi nasip etsin. Amin.

  2. emeğinize saglik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir