İslam Dini Hakkında Bazı Gerçekler

DİNİ SOHBET – İSLAM DİNİ HAKKINDA BAZI GERÇEKLER

İslam, tek tanrılı İbrani dindir. İslam, yalnızca Müslümanlar için değil, tüm insanlar için barış dinidir. Din İslam, bir insanın yaşamında karşılaştığı her soruna çözüm bulabileceği tam bir yaşam kodudur. İslam dini, insanlar arasında en çok tartışılan dindir, çünkü Müslüman olmayanların çoğu onu yanlış anladı. Gerçek vaazını bilmeden İslam’ı analiz eden Müslüman olmayanlara ek olarak, din hakkında çok az bilgisi olan ve İslam ile ilgisi olmayan gelenekleri uygulamaya koyan Müslümanlar da var.

İslam hakkında gerçekler

İslam, diğer tüm dinler arasında en iyi din olarak kabul edilir. İslam dini, küresel olarak ağır bir varlığı kapsamaktadır. Aşağıda, İslam hakkındaki yanlış anlamaları gidermeye yardımcı olacak İslam hakkında bazı ilginç gerçekleri tartıştık. 

İslam, “teslimiyet” demektir . İslam’ın kök kelimesi “barış” anlamına gelen “ Salam” tır . Dini açıdan, İslam kelimesi, “kişinin barışa ulaşmak için Rab’bin gerçek iradesine teslim olması” anlamına gelir.

İslam’ı din olarak kabul edenler, Müslümanlar olarak bilinir. Öyleyse, “Müslüman” ın “kendisini Rab’bin gerçek iradesine teslim eden herhangi biri veya herhangi bir şey” anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Başka bir deyişle, Müslümanlar, Rab’bin onları yaratma amacını yerine getirenlerdir.

İslam bize barış ve uyum içinde yaşamayı öğretiyor. Bu evrensel bir yaşam tarzı ve medeniyettir. Kur’an-ı Kerim’de, barışçıl bir toplumun ilkeleri çok kısaca tanımlanmıştır. Tekrar tekrar Müslümanlara, toplumlarının hakikat, dürüstlük, açgözlülük, barış ve kardeşlik konusundaki temellerini yükseltmeleri talimatı verilmiştir.

Hazreti Muhammed (SAV), İslam dinini tamamlayan Yüce Allah’ın son peygamberidir.

Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’e indirilen son kutsal kitabıdır.

Gerçek bir Müslüman olarak kabul edilmek için en iyi şekilde çaba gösterilmesi gereken islamın beş şartı vardır. Kelime-i Şahadet getirmek (Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü), Namaz Kılmak, Oruç Tutmak, Hacca Gitmek ve Zekat Vermek.

Müslümanlar, gerçek bir Müslüman olarak kabul edilmeleri için imanın altı şartını yerine getirmelidir, Bunlar: Allahın Varlığı ve Birliğine İnanmak, Meleklere İman, Kitab’lara iman, Ahiret Gününe İman, Peygamberlere İman, Ahiret Gününe İman ve Kader’e imandır.

İslam, cinsiyet eşitsizliğine karşı tamamen erkeğe ve kadına eşit davranıyor. İslam, hem erkeklerin hem de kadınların eşit haklara sahip olduğunu söylüyor.

İslam’da kadınlar baskı altında değil, kadınlara özel önem veriyor. İslam’da kadınlar baskı altında değil. İslami öğretilerde, herhangi bir Müslüman’ın kadınları baskı altına alması halinde İslam’ı takip etmediği açıkça belirtilmektedir.

İslam’da “Cihad” kelimesi “Savaş” anlamına gelmez . Cihad “mücadele etmek” demektir. En kutsal cihad, kendi kötü niyeti ve nefsiyle savaşmaktır.

İslam, namus cinayetine, zorla evlendirmeye, kadınların evlerine hapsedilmesine veya herhangi bir şekilde işkenceye maruz bırakılmasına izin vermemektedir.

Bütün Müslümanların Arap olduğu doğru değil. Tüm Müslümanlar Arap değil, İslam’ın Orta Doğu, Asya ve Afrika’da güçlü bir varlığı var.

Beş vakit namaz kılarken tüm Müslümanların kıblesi Kutsal Kabe’dir, Kabe dünyanın merkez noktası olarak kabul edilir.

İslam’da evlilik, şiddetle tavsiye edilen bir Sünnet eylemidir. İslam Dini, evliliğin insanı bir çok günahtan kurtaracağı için özellikle erken evlenme konusunu tavsiye etmektedir.

Tüm dünyada yaşayan yaklaşık 1,6 milyar Müslüman var.

İslam, hem kadın hem de erkek için kıyafet şeklini açıklar. Erkek ve kadın mütevazı, basit ve onurlu giyinmek zorundadır.

Updated: 8 Mart 2019 — 18:27

1 Comment

Add a Comment
  1. Allah razı olsun.islam teslim olmaktır.herseyinle Allaha kul olabilmektir. emeğinize saglik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir