Dini Chat Odalarındaki Yazışmalar

DİNİ CHAT ODALARINDA YAPILAN MANEVİ SOHBETLER

Dini chat odalarında selamlaşma hal hatır sorma faslından sonra sohbetler dini mecradan çıkıp günlük yaşama dair sohbetlere, politikaya, hava durumuna veya yemek tariflerine doğru kaymaktadır. Genelde insanların büyük bölümü din ve islam olgusundan kaçma eğiliminde olabilmektedir. 

Buradaki yazışmalar genelde islami sohbet olgusu dışına çıkıp farklı konular konuşulsa da biz insanlara kızmıyoruz, çünkü harika sohbetler ortaya çıkabiliyor. Edep ve Ahlak Kuralları bir kenara bırakılmadıkça yapılan sohbetlere kimse müdahale etmemektedir. Zira herkes “Din, Kanaat ve Vicdan Hürriyetine Sahiptir.” Kimseye zorla sohbet kanalında veya islam kanalında islami, dini konular yazacaksın diye bir dayatma yapılamaz.

İslami Sohbet, Dini Sohbet veya Dini Chat alanlarında bir sohbet konusu açtığınızda insanların çoğu konuyu değiştirme cihetine gitmektedir. Çoğu kimse için bu kelimeler bir tabu haline geldiğinden, hızla konuyu değiştirme yolunu seçmektedirler. Bu özellikle günümüzde “evangelistic” tekniklerinin ışığında anlaşılabilir bir durumdur.

Böyle konular hakkında konuşmak istemiyorlarsa biz de konuşmayız, her sohbeti İslami Sohbet’e çevirmek veya insanlara dayatma yapma yoluna giderseniz, sohbet odalarında sinek avlamaya devam edersiniz ve insanlar artık buralara gelmemeye gayret ederler.

Dini Chat Odalarımıza gelen kişilerin ne amaçla geldiğini bilemeyiz, fakat bazı tipler hemen kendini belli eder. Dinle, imanla, islamla ilgisi olmayan dengesiz insanlar, buradaki sohbet akışını baltalama, karışıklık çıkarma ve insanları provoke etme yolunu seçebiliyor.

Tekrar tekrar söylüyorum, kulak verin iyi dinleyin; Din konusu en kolay sömürü aracıdır, Dini Chat odalarında islami bilgiler öğrenilmez, lütfen dalkavuklara menfaatperestlere ödün vermeyin, sizi kandırmalarına izin vermeyin.  

Updated: 27 Şubat 2019 — 14:26

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir